Stres zawodowy – jego przyczyny, symptomy i strategie radzenia sobie z nim

Praca jest kluczowym aspektem naszej codzienności, konsumującym co najmniej jedną trzecią naszego dobowego czasu. Wobec tego nie dziwi fakt, że stres towarzyszący nam w pracy ma wpływ na całość naszego funkcjonowania. Niemniej jednak, stres zawodowy potrafi nierzadko przekroczyć dopuszczalne granice. Czym zatem jest stres w miejscu pracy? Jakie są jego przyczyny? Jakie konsekwencje niesie za sobą długotrwałe narażenie na stres zawodowy? Kiedy powinniśmy zwrócić uwagę na zbyt wysoki poziom stresu i jak efektywnie radzić sobie ze stresem w kontekście kariery zawodowej?

Stres zawodowy stanowi niestety powszechne zjawisko we współczesnym społeczeństwie. Statystyki Northwestern National Life wskazują, że aż 40% pracowników opisuje swoją pracę jako ekstremalnie stresującą. Dodatkowo, badania przeprowadzone na Uniwersytecie Yale pokazują, że 29% pracujących osób doświadcza stresu związanego z pracą. Dla wielu z nich sama obecność w miejscu pracy jest ogromnym wyzwaniem.

Zrozumienie destrukcyjnej natury stresu zawodowego wymaga uwzględnienia jego składowych elementów. Stres generowany jest przez czynniki zewnętrzne, takie jak bodźce wywołujące stres lub niekomfortowe warunki pracy. Reagujemy na nie odpowiedziami fizjologicznymi, psychologicznymi oraz behawioralnymi. Dodatkowo, jednym z kluczowych aspektów powstawania stresu jest dysproporcja między rzeczywistością a naszymi oczekiwaniami i potrzebami. W ten sposób dochodzi do reakcji stresowej.

Wyróżniamy dwa rodzaje stresu: incydentalny, który mimo intensywnych objawów somatycznych nie ma istotnego wpływu na zdrowie człowieka oraz przewlekły, który niesie ze sobą znacznie poważniejsze konsekwencje. Ten drugi rodzaj stresu to stały element wielu miejsc pracy.

Z uwagi na częstość występowania stresu w środowisku pracy można założyć, że wiele osób doświadcza jego wpływu na stałe. Niestety, reakcje stresowe nie pozostają bez wpływu na funkcjonowanie organizmu. Osoby narażone na chroniczny stres cierpią i staja się mniej efektywne w pracy, co przekłada się negatywnie na realizację celów zawodowych.