Kłębuszkowe zapalenie nerek – kompleksowa analiza rodzajów, przyczyn, objawów, metod diagnostyki i leczenia

Termin kłębuszkowe zapalenie nerek, znane też pod nazwą glomerulopatii, odnosi się do grupy chorób lokalizujących się w nerkach, które mają to wspólne, że wszystkie powodują nieprawidłowości w funkcjonowaniu kłębuszków nerkowych. Te drobne struktury tworzą istotną część miąższu nerki. Jeśli nie zdiagnozujemy i nie rozpoczniemy leczenia kłębuszkowego zapalenia nerek na czas, choroba ta może prowadzić do tak poważnych konsekwencji jak niewydolność nerek. Dlatego kluczowe jest aby zidentyfikować przyczyny kłębuszkowego zapalenia nerek, dowiedzieć się jakie są jego objawy oraz jak można skutecznie leczyć tę chorobę.

Kłębuszki nerkowe pełnią rolę filtrów dla substancji krążących we krwi. Część z tych substancji trafia do moczu, część zaś jest odzyskiwana i wraca do krwiobiegu. Choroby kłębuszków nerkowych często prowadzą do uszkodzeń bariery filtracyjnej kłębuszka, co skutkuje upośledzeniem funkcji nerek. To zjawisko odgrywa kluczową rolę w patogenezie mocznicy, zarówno w jej ostrej, jak i przewlekłej formie.

Glomerulopatii są uciążliwe, ponieważ często nie dają żadnych objawów. Pierwsze sygnały zazwyczaj pojawiają się jako nieprawidłowości podczas badania moczu. Objawy kliniczne chorób kłębuszków nerkowych można podzielić na kilka grup:

Pierwsza z nich to izolowany krwiomocz lub białkomocz. Drugą grupą jest zespół nerczycowy – zestaw symptomów zawsze wskazujących na chorobę kłębuszków nerkowych. Objawy te to: znaczny białkomocz, uogólnione obrzęki, hipoalbuminemia (zmniejszona ilość albumin we krwi), hiperlipidemia oraz lipiduria. Kolejną grupą jest zespół nefrytyczny, którego składniki to: krwiomocz, białkomocz, skąpomocz, nadciśnienie tętnicze oraz wzrost poziomu kreatyniny. Ostatnimi dwoma grupami są ostra niewydolność nerek (szybko postępująca utrata funkcji nerek – w ciągu kilku dni) oraz przewlekła niewydolność nerek (stopniowa utrata funkcji nerek – przez lata).