Szwedzka wizja ekologicznego transportu lotniczego, na przykładzie portu lotniczego Sztokholm Arlanda

Szwecja cieszy się uznaniem Polaków za swoje proekologiczne działania i dbałość o naturę. Jak prezentuje się to podejście w kontekście podróży powietrznych? Czy port lotniczy Sztokholm Arlanda jest zgodny z tą filozofią?

Port lotniczy Sztokholm Arlanda to największy szwedzki punkt przesiadkowy dla podróżnych. Znajduje się 42 km na północ od stolicy kraju oraz 28 km na południowy wschód od Upsalli, w gminie Sigtuna. Ten międzynarodowy port dysponuje trzema pasami startowymi i jest zarządzany przez skandynawskiego operatora Swedavia. Warto przyjrzeć się tej instytucji bliżej.

Swedavia zdołała uwolnić się od paliw kopalnych w ramach operacji na swoich lotniskach do końca 2020 roku. Teraz operator dąży do przekonania linii lotniczych do używania biopaliw. Ma ambitny plan, żeby do 2025 roku aż pięć procent wszystkich paliw zużywanych na szwedzkich lotniskach było wolnych od składników kopalnych, co ma iść w parze z rozwojem infrastruktury do ładowania samolotów elektrycznych.

Lotnisko Sztokholm-Arlanda jest znane ze swojej troski o środowisko. W październiku 2021 roku, Międzynarodowa Rada Portów Lotniczych w Europie (ACI) przyznała temu portowi tytuł „Ekoinnowacyjnego Portu Lotniczego Roku”. Uznanie to lotnisko zdobyło za działania na rzecz transformacji klimatycznej prowadzone przez Swedavię. Operator ten wyróżnia się na tle innych zarządców portów lotniczych swoimi wysiłkami na rzecz redukcji wpływu działalności lotniczej na klimat. Swedavia wspiera również linie lotnicze poprzez programy motywacyjne i zakup biopaliwa, a także angażuje swoich partnerów biznesowych, takich jak firmy obsługujące loty czy dostarczające catering, w przemiany proekologiczne.

Działania podjęte przez Swedavię obejmują wprowadzenie odnawialnej energii elektrycznej oraz ogrzewania i chłodzenia na wszystkich dziesięciu lotniskach zarządzanych przez operatora. Dodatkowo, do zasilania awaryjnego wykorzystuje się paliwa odnawialne, a flotę pojazdów Swedavii napędza energia elektryczna lub paliwa odnawialne. Na dzień dzisiejszy operator posiada około 800 pojazdów, w tym prawie 300 na lotnisku Arlanda. Mniej więcej połowa z nich to pojazdy elektryczne, a pozostałe korzystają z paliw odnawialnych, takich jak HVO i biogaz. W latach 2015-2020 Swedavia zainwestowała prawie 650 milionów koron w modernizację floty na bardziej ekologiczną.