Zwielokrotnione TSH – jak interpretować przekroczenie normy tego wskaźnika?

Ekstremalne wartości TSH są często oznaką niewystarczającej działalności hormonalnej tarczycy, którą może powodować jej niedoczynność. Przekroczenie standardowej wartości TSH może sugerować obecność innych schorzeń i dolegliwości związanych z tarczycą, takich jak pierwotna niedoczynność tarczycy (na przykład wrodzona niedoczynność tarczycy u dzieci), choroba Hashimoto czy subkliniczna niedoczynność tarczycy. Jakie testy tarczycowe są najczęściej zalecane?

Znaczny wzrost poziomu TSH to często pierwszy sygnał alarmowy dotyczący zdrowia naszej tarczycy. Co to jest TSH i dlaczego jest tak ważne badanie tego hormonu? Tyreotropina, inaczej hormon tyreotropowy, jest produkowany przez przysadkę mózgową. Badanie TSH pozwala na stwierdzenie fluktuacji w stężeniu tego hormonu. Takie wahania można zaobserwować podczas ostrej lub przewlekłej choroby tarczycy, a także jako efekt uboczny stosowania niektórych leków.

Powiększone stężenie tyreotropiny (TSH) jest często spotykane podczas badań laboratoryjnych, co zazwyczaj skutkuje koniecznością przeprowadzenia dodatkowych testów, aby zidentyfikować źródło problemu.

Znacznie podwyższony poziom TSH niemal zawsze sugeruje niewystarczającą aktywność hormonalną tarczycy, która jest spowodowana jej niedoczynnością. Bardzo rzadko wynika to z nieprawidłowego funkcjonowania przysadki mózgowej. Ze względu na ścisły związek między stężeniem TSH a poziomem hormonów tarczycy T3 (trójjodotyroniny) i T4 (tyroksyny), samodzielne oznaczanie TSH nie jest wystarczająco wartościowe diagnostycznie. Dlatego też wartość TSH powinna być badana w parze z frakcjami fT4 i fT3.

W testach tarczycowych najczęściej oznacza się fT4, a rzadziej fT3. Są to wolne hormony tarczycy, czyli biologicznie czynne frakcje T3 i T4. Badanie poziomu TSH jest robione w celu wykrycia schorzeń tarczycy oraz monitorowania postępów leczenia.