Standardy trójglicerydów i skuteczne metody obniżania ich poziomu

Trójglicerydy, nazywane również triglicerydami lub triacyloglicerolami, są tłuszczowymi substancjami pełniącymi kluczową funkcję energetyczną w organizmie. Ich rola polega przede wszystkim na gromadzeniu energii, której rezerwy mogą być uruchomione w momencie, gdy poziom glukozy zaczyna się wyczerpywać. Są one niezbędnie potrzebne dla prawidłowego funkcjonowania takich komórek jak np. mięśni sercowych, dla których stanowią podstawowe źródło energii. Proces ten jest możliwy dzięki dostarczaniu trójglicerydów do krwi z jelit (z pokarmów poddanych trawieniu) oraz z komórek uwalniających je – szczególnie z tkanki tłuszczowej. Z tego powodu nawyki żywieniowe i poziom aktywności fizycznej mają głęboki wpływ na stężenie trójglicerydów we krwi.

Istotne jest jednak, aby utrzymywać odpowiednie stężenie tych substancji tłuszczowych. W przypadku ich zbyt wysokiego poziomu, może to mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie. Głównym zagrożeniem jest wzmożony rozwój miażdżycy, choroby tętnic, która prowadzi do stopniowego zwężania ich światła i w konsekwencji utrudnia dopływ krwi do narządów. Szczególnie niebezpieczne jest to dla serca oraz mózgu, gdzie może skutkować poważnymi schorzeniami, takimi jak choroba wieńcowa, zawał czy udar. Proces ten jest dużo szybszy, gdy obecne są inne zaburzenia, takie jak wysoki poziom cholesterolu, nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca, które często współistnieją z wysokim poziomem trójglicerydów. Z kolei u osób dotkniętych genetycznymi zaburzeniami metabolizmu tłuszczu, poziom trójglicerydów może być ekstremalnie wysoki, co stanowi zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania trzustki.

Zalecane jest regularne sprawdzanie poziomu trójglicerydów. Normą jest wartość poniżej 150 mg/dl lub 1,7 mmol/l. Hipertriglicerydemia, czyli podwyższony poziom trójglicerydów, w większości przypadków nie daje żadnych objawów, dlatego tak ważne jest systematyczne badanie ich stężenia we krwi.