Podróż przez profesjonalny kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy: Na czym polega?

Rozważając ideę uczestnictwa w certyfikowanym kursie pierwszej pomocy, często wyobrażamy sobie intensywny, starannie zorganizowany program szkoleniowy, który jest stale aktualizowany zgodnie z najnowszymi standardami. Czy kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) spełnia te oczekiwania? Absolutnie! Sprawdźmy, jakie umiejętności możesz zdobyć, decydując się na ten kurs.

Ważne jest, aby zrozumieć, że osoba może otrzymać tytuł ratownika jedynie po ukończeniu pełnego programu szkolenia oraz pomyślnym zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego. Jest to najwyższy stopień dostępny dla osób bez specjalistycznego wykształcenia medycznego – innymi słowy, dla tych, którzy nie są lekarzami.

Jakie umiejętności nabywa się podczas kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy? Uczestniczący w nim ratownik uzyska kompetencje w zakresie:

 • wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
 • stosowania tlenoterapii przyrządowej i bezprzyrządowej,
 • kontrolowania krwotoków,
 • opatrywania ran,
 • immobilizacji i zabezpieczania złamań i zwichnięć,
 • zapewniania ochrony przed hipotermią lub hipertermią,
 • wprowadzania początkowych procedur przeciwwstrząsowych,
 • ewakuacji ofiar z miejsca zdarzenia,

Wiedza nabyta podczas kursu KPP będzie również nieoceniona, gdy pojawią się podejrzenia następujących stanów zdrowotnych:

 • zawał serca,
 • udar mózgu,
 • dekompensacja cukrzycy,
 • zatrucia różnego pochodzenia.

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy jest ściśle określony pod względem zakresu, długości trwania i programu nauczania. Zostało to dokładnie zdefiniowane w dwóch dokumentach prawniczych:

 • Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 2006 roku
 • Rozporządzeniu Ministra Zdrowia dotyczącym kursu KPP z 2007 roku.

Kurs obejmuje ogółem 66 godzin lekcji, z czego 41 godzin poświęcone jest na prace praktyczne. Profesjonalne agencje szkoleniowe, takie jak Centrum Ratownictwa, oferują kursy KPP w różnych miastach Polski. Choć część teoretyczna może być przeprowadzana online, to najistotniejsza jest część praktyczna.

Zajęcia praktyczne są prowadzone pod okiem doświadczonych specjalistów, którzy mieli długotrwałe doświadczenie w branży ratowniczej, na przykład jako ratownik medyczny, ratownik GOPR lub WOPR. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ te osoby brały udział w wielu operacjach ratunkowych w swoim życiu zawodowym, co sprawia, że są w stanie efektywnie przygotować uczestników kursu do reagowania na różnorodne sytuacje awaryjne. To praktyczne doświadczenie jest nieocenione.